โรงแรมแชงกรี-ลา เชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมวันแม่และเลี้ยงอาหารกลางวันให้แก่นักเรียนที่ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ 

 

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562โรงแรมแชงกรี-ลา เชียง ใหม่ นำทีมโดยคณะกรรมการโครงการรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน เดินไปร่วมทำกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ และเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับเด็กนักเรียนในศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ภายในงานยังได้มีการมอบเกียรติบัตรแก่คุณแม่ดีเด่นจำนวน 3 ท่าน รวมถึงมอบรางวัลทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่ชนะการประกวดวาดภาพอีกจำนวน 5 คน

 

 

ศูนย์สงเคราะห์บุคคลปัญญาอ่อนภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ ได้ก่อั้งขึ้นในวันที่ 31 มกราคม 2524 ซึ่งเป็นศูนย์ฯ ของมูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ในส่วนภูมิภาคเป็นแห่งแรกของประเทศ ปัจจุบันตั้งอยู่ที่ 413 ม.4 ในหมู่บ้านน้ำผึ้งวิลเลจ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140 ปัจจุบันมีนักเรียนในความดูแลทั้งหมด 40 คน

 

 

ทางโรงแรมแชงกรี-ลา ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับเด็กและเยาวชน เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้ และพัฒนาทักษะในด้านต่างๆ ทางโรงแรมฯจึงสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่างๆร่วมกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นเพียงส่วนหนึ่งของโครงการเพื่อพัฒนาสังคมที่ได้จัดทำอย่างต่อเนื่องและจะยังคงดำเนินต่อไป ซึ่งได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดีจากแขกผู้เข้าพัก พนักงานโรงแรม องค์กรพันธมิตรและคณะสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่

 

Processed with VSCO with a10 preset